Vid köttbesiktningsbyrån
(S. Rubin)

På bergets södra sluttning
Där växte mycket bär
Det är min motivering
Till att jag då var där

Jag plocka' och jag tömde
Och när min hind blev full
Till byn jag återvände
Blott för en flickas skull

Till köttbesiktningsbyrån
Där hon köpte upp lingon
Mitt hjärta slog som ping-pong
Var gång hon mot mej log

Hon lämna' byn i måndags
Jag minns det som igår
Nu går jag här och våndas
Och känner hjärtas sår

Hon sa hon skulle pröva 
Hjortrona i Sveg
Jag var för rädd att fråga
Om jag fick följa med

Från köttbesiktningsbyrån
Där hon köpte upp lingon
Och hjärtat slog som ping-pong
Den tiden är passé

Förvirrad går jag här
Omkring och letar bär
Mitt hopp har tagit slut för längesen
Men genom gulnat ris
Och bär som blivit is
Styr jag mina steg igen

Mot köttbesiktningsbyrån
Där hon köpte upp lingon
Och hjärtat slog som ping-pong
Jag var så lycklig då
Nu finns hon bara kvar i en sång
Från hösten åttiotvå