Vallkullan
(S. Rubin - G. IV Uli)

Han tar tåget fem i två ändå
Fast han skulle jobba över
Han vill vila uti fjällen få
Fastän han behöver klöver

Utan sedel, gunås!
Inget glidmedel kan fås
Men det går very very very very very well ändå

För i fjällen finns det kvinns som minns
Hur man vallar en skida
Flinka flickor kan som ingen ann
Få hans skida att glida

Och när han har glid
Då känner flickan frid
Då går det very very very very well i Sälens fjäll

Nu blott med grönt hans skida vallad är
Det går så lätt, han tar tablett, han sväljer Tulon
Han stavar och stakar sig fram utan besvär
Han glider lika lika lika very lätt som Gunnar Hulån

När han vill valla nästa da'
Uti vallningsboden stod en
Liten kulla söt och gla', som sa:
Oh! Jag vallar bäst i Norden

Och när du har glid
Då känner jag sån frid
Då går det very very very very well i Sälen fjäll

Fingrar flinka löpa av och ann
Fram och åter över fästet
Med teknik och med fysik så grann
Hon minsann har klarat testet

Oh, store tid!
Vilken njutning, vilket glid!
Nu går det very very very very well i Sälens fjäll

Förr valla' hon kossor i både vått och torrt
Hon gick i skogen ifrån morgonen till sen kväll
Nu vallar hon skidor på Cykel och Sport
Hon vallar lika lika lika very well som Kurt Norell