Sverige, Sverige
(S. Rubin)

Du smalnar av längs Bottenhavets kust
Och buktar ut vid Umeå och Uppland
Din form den liknar en cigarr
Eller en sjö
Eller en kokt utan bröd

Men en gång var Svea Rike stort
Det räckte inte ens med hela Norden
Den tiden vill man helst glömma bort
När ärrat ditt namn flög över jorden

Sverige, Sverige avlånga land
Sverige, Sverige dyra fosterland
Din sol och din sill
Din himmel och din dill
Din snö, dina sjöar och berg
Din spark och din björk och din faluröda färg

Tillsammans är vi ett folk
Och folk är väl samma som män'skor
Och män'skor, det är vi allihop
Och gränser är väl bara gränser

Sverige, Sverige högst upp i nord
Sverige, Sverige ett smörgåsbord
Din sol och din sill
Din himmel och din dill
Din snö, dina sjöar och berg
Din spark och din björk och din faluröda färg

Sverige, Sverige avlånga land
Sverige, Sverige dyra fosterland
Din sol och din sill
Din himmel och din dill
Din snö, dina sjöar och berg
Din spark och din björk och din faluröda färg

Sverige, Sverige högst upp i nord
Sverige, Sverige ett smörgåsbord
Din sol och din sill
Din himmel och din dill
Din snö, dina sjöar och berg
Din spark och din björk och din faluröda färg