Ombudsman
(S. Rubin)

Det finns ett ord
På vårt språk
Som vi kan vara stolta åt
Det är ett
Av dom få
Som vi fått exporten på
Det är ett ganska vanligt substantiv
Det handlar om demokrati

Ombudsman, Ombudsman
En vanlig man får hjälp ibland av en
Kompetent Ombudsman
Vanlig man får hjälp av en Ombudsman

Om du känner
Att du behandlats
Orättvist av statens hand
Då kan du ta
En kontakt med
Någon lämplig Ombudsman
Han tar hand om din reklamation
Vilken hedersvärd institution

Ombudsman, Ombudsman
En vanlig man får hjälp ibland av en
Kompetent Ombudsman
Vanlig man får hjälp av en Ombudsman

Jämställdhet, Näringsfrihet
Domstolarnas verksamhet
Konsumenternas rättigheter
O-o-o-o

Ombudsman, Ombudsman
En vanlig man får hjälp ibland av en
Ombudsman, ombeds han
Så kommer han så fort han kan

Ombudsman, Ombudsman
En vanlig man får hjälp ibland av en
Kompetent Ombudsman
Vanlig man får hjälp av en Ombudsman
Ombudsman
Ombudsman
Ombudsman
Ombudsman