Moped och eternit
(S. Rubin)

Gryningen kom smygande
Och i dess bleka ljus
Skymtades konturerna
Utav ett eternitklätt hus
Tretton mopedister
Hade redan nått en bit
På en väg som skulle ta dom dit

Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Femtio kubik
Ingen panik
Moped och eternit
Moped och eternit

Solens första strålar
Trängde fram genom skyn
I samma stund som dånet
Av mopeder nådde byn
Längs en liten väg
Som första snön färgat vit
Dom närmade sig huset bit för bit

Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Femtio kubik
Ingen panik
Moped och eternit
Moped och eternit

Dom sökte nåt
Dom visste fanns
Nånstans på vägen dit
Mot nästa hus
Mot nästa mål
På resa med

Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Femtio kubik
Ingen panik
Moped och eternit
Moped och eternit