Jag sitter fast i Vilhelmina
(S. Rubin)

Det är knappt att jag minns
Hur jag nånsin kom hit
Men det måste ha berott
På kvinnor eller sprit
Jag sitter fast i Vilhelmina
Jag undrar hur jag åkte dit

En del har lika mycket pengar
Som det finns myror i en stack
Jag äter konserver
Och jag bor i bivack
Jag sitter fast i Vilhelmina
Oförmögen och black
Jag är ett offer för omständigheter
Som jag inte kan rå på
Jag har hamnat i komplikationer
Levt på makaroner
Sett tågen komma och gå
Jag har betett mej som ett fån
Blivit utsatt för hån
Jag sitter fast i Vilhelmina
Jag tar mig inte härifrån

Om du reser mot norr
När vinden blåser kall
Kom ihåg att jag försökte
Med trä och metall
Jag sitter fast i Vilhelmina