Hur mycket är klockan
(K. Pellets - S. Rubin)

Hur mycket är klockan?
Hur mycket är ho?
Hur mycket är en klocka?
Kvart över nio
Tjugo i tre
Fem över åtta
Tio i tolv
Nitton noll fyra
Fem i halv två