Finns det någon mening?
(S. Rubin)

Somliga går framåt
Och andra dom går back
Några får medaljer
Och andra knappt ett tack
Somliga blir rika
Och andra dom blir black
Några bor i slott
Och andra i barack

Finns det någon mening
Så är den svår att se
Finns det någon djupare
Tanke med det här
Finns det nån betydelse
Finns det nån idé
Finns det någon mening
Så är den svår att se

Några avancerar
Och andra står i kö
Några defilerar
Och andra skottar snö
Ibland vill man bara
Säga tack och adjö
Åka bort och sätta sig
På en öde ö

Finns det någon mening…

Jag gick och tänkte
På det där i flera dar
Men det dök aldrig upp
Något entydigt svar
Jag fråga folk
En del tala sanning, andra ljög
Men ingen kunde ge
En förklaring som dög

Somliga poserar
Och andra tittar på
TV, många tvekar
Och andra dom går på
Promenader, restauranger
Andra står
Utanför och tittar på
När tågena går

Finns det någon mening…