Stamtavla

I en orkester av denna dignitet är det naturligt att medlemmar kommit och gått. (Ja, alltså förhoppningsvis varken omkommit eller gått bort, utan helt enkelt av olika skäl slutat). Därför vill vi här presentera den Rubinska stamtavlan. Kort sagt, här är grunden, rötterna, asken Yggdrasil. Finn svaren, vem var med och när? Vi börjar nuvarande medlemmar:

Sven Rubin, 1981 -
Hockey Bockey Bengt Benkt, 1990 -
Roine Rubinstein, 1996 -
Flaco Kronquist, 1996 - 2005, 2007 - 
Pär LePort 2011 -

Och så fortsätter vi med dem som på ett eller annat sätt passerat revy genom åren. Då bjuder vi på denna uppställning:

Fabian Bozzetti, 1981
Egurd Rubel, 1981 - 1988
Gussar IV Uli, 1981 - 1989
Willy Turbo, 1981 - 1990
Culvert 7 (sedemera Danielson), 1981 - 1996
Rúbin Svensson, 1981 - 1998
Kjell Pellets, 1988 - 1990
Billi Buick, 1990 - 1996
Sten Scott, 2005 - 2007
Birger P. Resley 1981 - 2011


Vikarier som kommit och gått och kommit och... eller deltagit i samband med skivinspelningar
Eva Sallad Räfsagott
Inge Moms
Greger Vänort
Hosianne Davidsson
Kurt Gurkburk
Mats Domino
Tommy T. Timmerterminal
Tore Franz