Från Stjerna till Skifs

Start Klart Records (SKRLP-091)
Utgiven: 1990

Ur innehållet:
A3. Svenne Rubins
Ta mej hem till Vansbro
(S. Rubin)

B1.
Vansbro Operaensemble
Åidå I-IV
(B. P. Resley - S. Rubin - E. Rubel)

Denna samlingsskiva gavs ut i samband med att Vansbro kommun fyllde 100 år, och innehåller förutom Svenne Rubins en mängd av Vansbros lokala storheter, till exempel bygdens okrönte kung, Björn Skifs. Rubins är inblandade i två spår på skivan. Det ena är "Ta mig hem till Vansbro" i en annan version än den man gör på albumet "Sex män i skor".  Det andra är "Åidå" där man tillsammans med Anna Eiding och Björn Skifs bildat den tillfälliga konstallationen Vansbro Operaensemble. Man framför en historia baserad på sanningen "Kanntu stann", vilken annars återfinns på kassetten "Cass 1".

Hockey Bockey Benkt Bengt
Billy Buick
Birger P. Resley
Sven Rubin
Culvert VII

Vansbro Operaensemble:
Anna Eiding
Björn Skifs
Birger P. Resley (även piano)
Egurd Rubel
Culvert VII
Rúbin Svensson
Sven Rubin
Hockey Bockey Bengt Benkt

Inspelningarna gjorda i Mats Wiks Studio i Rutån.
Producerat av Svenne Rubins